מתוקים 2023

3 פוסטים

מים מתוקים הם מים שיש בהם כמות נמוכה של מלחים מומסים. בעיקר מלח בישול, ובכך הם שונים ממי ים, שבהם כמות ניכרת של מלחים. למרות שמם. אין מתוהכוונה היא שהם ערבים לשתייה, מקורם של כל המים המתוקים במשקעים מאדי המים שבאטמוספירה, שמגיעים לאגמים. נהרות ומאגרי מים אחרים ביבשה באופן ישיר או לאחר המסה של שלג או קרח. מים מתוקים חיוניים לקיומם של מינים רבים של בעלי חיים, בעיקר באזורים מדבריים.